Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 10)

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 10)

Một nội dung quan trọng khi thực hiện tư vấn ISO cho doanh nghiệp là nâng cao khả năng quản lý thiết bị và vận hành thiết bị. Do đó để giúp giải quyết áp lực làm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, chuyên gia tư vấn ISO IMQ xin chia sẻ với các lãnh đạo doanh nghiệp vài  thông tin tuy nhỏ nhưng rất quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay.

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 10)

 

Một nội dung quan trọng khi thực hiện tư vấn ISO cho doanh nghiệp là nâng cao khả năng quản lý thiết bị và vận hành thiết bị. Do đó để giúp giải quyết áp lực làm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, chuyên gia tư vấn ISO IMQ xin chia sẻ với các lãnh đạo doanh nghiệp vài  thông tin tuy nhỏ nhưng rất quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay.

TRONG TƯ VẤN ISO, GIÚP DOANH NGHIỆP KIỂM TRA VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG SAI  LỆCH, VỪA KHÓ VỪA DỄ    

Khi tư vấn ISO cho doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn cần nhấn mạnh với các chủ doanh nghiệp tầm quan trọng của việc kiểm tra, đo lường, phân tích và cải tiến để đảm bảo các thao tác vận hành được tiến hành đúng theo các tiêu chuẩn và thực hiện các hành động xử lý ngay khi cần thiết để duy trì và nâng cao chất lượng là rất cần thiết.

Theo kinh nghiệm tư vấn ISO, chuyên gia IMQ cho rằng việc xác định các phương pháp kiểm tra và thống nhất các thao tác vận hành cần tuận theo các yêu cầu như sau

1.Có hai loại kiểm tra cần được tiến hành. Một là kiểm tra các “nguyên nhân” để nghiên cứu xem thao tác vận hành được thực hiện có tuân theo tiêu chuẩn hay không. Hai là các “kết quả” để kiểm tra tính hiệu quả và kết quả của các hoạt động, các đặc trưng về chất lượng của sản phẩm có thoả mãn các tiêu chuẩn và chuẩn mực đề ra không.

2.Chuyên gia tư vấn ISO đặc biệt quan tâm việc điều tra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp cần thiết khi các thao tác vận hành (quy trình hay các thông số) được thực hiện không tuân theo các tiêu chuẩn. Xem xét lại tiêu chuẩn, nếu cần thiết. Trong trường hợp này, phải cân nhắc mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn và đặc trưng chất lượng của sản phẩm khi sản phẩm - kết quả của các thao tác được qui định trong các tiêu chuẩn.

3.Khi xuất hiện các giá trị đặc tính chất lượng không đạt yêu cầu cần điều tra từng nguyên nhân và nếu cần thiết thẩm tra các điều kiện thao tác và soát xét các tiêu chuẩn. Xác định và chỉ rõ trước các tiêu chí cụ thể cho các hành động xử lý sự cố ngoài giới hạn kiểm soát trong tương lai.

4.Khi tư vấn ISO cho doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn cần lưu ý các phương pháp kiểm tra và xác nhận nên được nêu rõ ràng trong tiêu chuẩn vận hành hay trong bảng quá trình kiểm soát chất lượng. Nội dung cần bao gồm như sau: ai sẽ là người kiểm tra cái gì, khi nào (có thường xuyên không), ở đâu, như thế nào, lấy mẫu, đo lường (thiết bị đo lường) và phương pháp xử lý khi xảy ra sự cố ngoài giới hạn kiểm soát. Chuẩn bị các mẫu chuẩn khi cần thiết.

5.Các hạng mục đã kiểm tra phải được tổng kết trong các báo cáo và được quản đốc và cán bộ quản lý xác nhận. Vẽ các sơ đồ kiểm soát đối với các mục cần phải kiểm soát, v.v để ổn định và cải tiến quá trình sản xuất. Đây là tài liệu cần thiết thiết lập trong quá trình tư vấn ISO cho các doanh nghiệp.

Hoạt động Kiểm tra vận hành để đảm bảo các thao tác vận hành đã được tiến hành đúng theo các tiêu chuẩn và thực hiện các hành động xử lý ngay khi cần thiết là một trong những hoạt động nhằm duy trì năng suất và nâng cao chất lượng cho doanh nghiệp khi được tư vấn ISO.

Nguyễn Thé Cường, MBA

Xem thêm bài viết theo link dưới đây

Tư vấn ISO là gì?

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng