Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 15)

Các tiêu chuẩn đánh dấu để phân loại gồm những phương pháp đã được dùng để đánh dấu những khuyết tật phát sinh trong suốt quá trình sản xuất từ vật liệu thô đến thành phẩm.

 

 

TIÊU CHÍ ĐỂ  PHÂN LOẠI SẢN PHẨM VÀ LÔ SẢN PHẨM KHUYẾT TẬT                  

Các tiêu chuẩn đánh dấu để phân loại gồm những phương pháp đã được dùng để đánh dấu những khuyết tật phát sinh trong suốt quá trình sản xuất từ vật liệu thô đến thành phẩm.

Chuyên gia tư  vấn ISO 9001 khuyến nghị cần xây dựng các tiêu chuẩn đánh dấu để dễ nhận biết và xác định rõ chất lượng của thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu gián tiếp, đồ gá lắp và dụng cụ.

 1. Xác định đối tượng và nội dung đánh dấu
 • Liên quan đến chất lượng của vật liệu và cấu kiện
 • Liên quan đến kích cỡ và tính chính xác
 • Liên quan đến bề ngoài và tính biến dạng
 • Liên quan tới những vết lõm, lớp rỉ v.v...
 1. Xác định chất liệu thể hiện
 • Bảng báo hiệu, băng, nhãn hiệu
 • Loại giấy, cỡ giấy, màu sắc

              3. Xác định kiểu thể hiện

 • Bảng đứng
 • Bảng treo
 • Bảng đánh dấu
 • Bảng màu
 • Nhãn hiệu gắn cố định vào hộp hoặc sản phẩm.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy ghi  rõ ràng bản chất của khuyết tật và đánh dấu những lô sản phẩm có khuyết tật sẽ tránh được nhầm lẫn, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Nguyễn Thế Cường (MBA)


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng