Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 8)

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 8).

KHI TƯ VẤN ISO, LÀM SAO PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGOÀI GIỚI HẠN KIỂM SOÁT?

Một trong những việc cần thiết thực hiện trong quá trình tư vấn ISO cho doanh nghiệp là giúp nâng cao năng lực quản lý chất lượng và giảm lãng phí trong quá trình sản xuất. Muốn như vậy cần phát hiện và giải quyết những bất thường ngoài giới hạn kiểm soát bao gồm phát hiện hiện tượng bất thường trong quá trình sản xuất hoặc các điều kiện khác thường và thực hiện các hoạt động ...

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO (Kỳ 8)

 

KHI TƯ VẤN ISO, LÀM SAO PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGOÀI GIỚI HẠN KIỂM SOÁT?

Một trong những việc cần thiết thực hiện trong quá trình tư vấn ISO cho doanh nghiệp là giúp nâng cao năng lực quản lý chất lượng và giảm lãng phí trong quá trình sản xuất. Muốn như vậy cần phát hiện và giải quyết những bất thường ngoài giới hạn kiểm soát bao gồm phát hiện hiện tượng bất thường trong quá trình sản xuất hoặc các điều kiện khác thường và thực hiện các hoạt động toàn diện để khắc phục. Đây cũng là qui trình chuyên gia tư vấn ISO cần thiết lập cho doanh nghiệp, bao gồm: điều tra nguyên nhân, thực hiện các hành động khẩn cấp, thông báo các phòng liên quan, tiến hành hành động phòng ngừa và xác nhận hiệu quả.
 
Theo kinh nghiệm tư vấn ISO, chuyên gia tư vấn IMQ cho rằng nguyên tắc cơ bản của kiểm soát quá trình là để tìm ra các thiếu sót trong  hoạt động sản xuất bằng các biện pháp sau đây. 

1.Biểu đồ kiểm soát 

Các đặc trưng số lượng và chất lượng của một nhà máy thường khác nhau. Sử dụng biểu đồ kiểm soát trong quá trình tư vấn ISO để xem xét quá trình với các đặc trưng của nó trong điều kiện ổn định. Xem xét các biến đổi thông qua biểu đồ  kiểm soát  x  - R, sử dụng biểu đồ kiểm soát P hoặc C để đánh giá các giá trị riêng biệt.

2.Giải quyết ngoài giới hạn kiểm soát  " Báo cáo ngoài giới hạn kiểm soát"

Khi những vấn đề ngoài kiểm soát được phát hiện, cần phải điều tra nguyên nhân và thực hiện các hành động phù hợp trong quá trình sản xuất. Các báo cáo ngoài giới hạn kiểm soát rất có ích cho doanh nghiệp sau khi được tư vấn ISO và hướng tới các mục đích sau:

a)Để ghi nhận lại chính xác và thông báo các vấn đề ngoài giới hạn kiểm soát.
b)Để phân biệt các hành động đã thực hiện và chưa được thực hiện.
c)Để ghi chép chi tiết hành động và ý kiến của các phòng ban có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện.
d)Để ghi chép chi tiết và hiệu quả của biện pháp phòng ngừa. 

Khi thực hiện tư vấn ISO các báo cáo này như là nguồn số liệu cơ bản hiệu quả được sử dụng khi quyết định thực hiện các biện pháp quyết định hoặc lập ra các biện pháp đối phó.

 

Các vấn đề sau cần phải chú ý khi phác thảo báo cáo ngoài giới hạn kiểm soát.

a)Sử dụng một tờ thông tin. Bao gồm các thông tin như mã số nhận dạng, tình trạng quá trình, các chi tiết ngoài giới hạn kiểm soát, nguyên nhân, các hành động đã thực hiện, điều tra và biện pháp đối phó. Đưa ra các cột  thông tin cho các phòng liên quan.
b)Chỉ ra ngày và người chịu trách nhiệm thực hiện của mỗi bước, bắt đầu từ việc phát hiện các vấn đề ngoài giới hạn kiểm soát đến hành động phòng ngừa và xác nhận hiệu quả.
c)Xây dựng các chuẩn mực giải quyết các báo cáo ngoài giới hạn kiểm soát.
d)Sau khi các biện pháp đã thực hiện, giá trị trung bình hoặc phân tán của quá trình có thể thay đổi trên các biểu đồ kiểm soát. Khi có sự thay đổi diễn ra, cần sửa đổi các đặc trưng kiểm soát và các đường kiểm soát.

Khi những vấn đề ngoài giới hạn kiểm soát được phát hiện, cần phải điều tra nguyên nhân và thực hiện các hành động khắc phục theo một thủ tục nhất quán là cần thiết trong quá trình tư vấn ISO cho doanh nghiệp. 

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết theo link dưới đây

Tư vấn ISO là gì?


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng